Mongolia: In Search Of The Furry Mongolian Groundhog - Karakorum & The Mongolian Plains

DSCF0613.JPG

Copyright - Tan Wee Cheng, Singapore, 2002