weecheng.com / Round The World 2002 / Eurasia / North East Asia / China

Tan Wee Cheng, Singapore

Yunnan: Xixuangbanna 

Dai Autonomous Zhou

China In Southeast Asia

Jinhong, Ganlanba, Mengla, Mohan

1
  thm_DSCF1136.jpg  
 
2
  thm_DSCF1137.jpg  
 
3
  thm_DSCF1139.jpg  
 
4
  thm_DSCF1140.jpg  
 
5
  thm_DSCF1141.jpg  
 
6
  thm_DSCF1144.jpg  
 
7
  thm_DSCF1145.jpg  
 
8
  thm_DSCF1148.jpg  
 
9
  thm_DSCF1151.jpg  
 
10
  thm_DSCF1152.jpg  
 
11
  thm_DSCF1153.jpg  
 
12
  thm_DSCF1154.jpg  
 
13
  thm_DSCF1155.jpg  
 
14
  thm_DSCF1158.jpg  
 
15
  thm_DSCF1159.jpg  
 
16
  thm_DSCF1163.jpg  
 

Copyright - Tan Wee Cheng, Singapore, 2002